• Omega

När vetenskap och vildmark går hand i hand!

Uppdaterat: 1 okt. 2021

Att vistas ute i naturen för att må bra är något vi alla har hört sedan barnsben. Och jag tror att många kan känna igen sig i hur otroligt tråkigt det var vissa gånger när ens föräldrar skickade ut en utomhus med vitsiga uppmaningar om att "du behöver frisk luft". Det ironiska är att många nog kan känna igen sig i att man man säger så till sina egna barn nu som vuxen! Och även om det till stor del är en modellinlärning och ett beteende vi speglar och för vidare till våra barn, så ligger det faktiskt en enorm sanning i att frisk luft är bra för oss. Men det är först som vuxen man kan förstå vetenskapen bakom det.


Jag har alltid haft en nära relation till naturen och funnit en slags förståelse i dess system. Vi kan många gånger uppleva att naturen är oförutsägbar, vilket den absolut kan vara. Men den är också förutsägbar om man bara lyssnar och stannar upp. Årstider kommer och går, och naturen anpassar sig på samma vis, år efter år. Regnet kommer att upphöra och efterföljas av ett lugn, och stormen kommer att bedarra. Det kommer inte alltid vara snöbeklädda bergstoppar, och inte heller kommer havet att vara i uppror i en längre tid. Om man har vistats mycket ute i naturen så har man förstått vikten av att ha tålamod och bara vänta. Väder och vind är saker vi inte kan påverka, vi kan bara rida ut stormen. Och på många sätt så kan det liknas vid hur livet är. Det är inte alltid solsken, men det är heller aldrig bara regn.
Att naturen är läkande är någon många är införstådda med, inte minst yrkesutövare som jobbar i naturen. Det är fantastiskt att få uppleva när människor delar med sig av sina starka upplevelser och insikter som infunnit sig under vistelsen i naturen. Jag är också otroligt glad över att detta allt mer lyfts inom skolväsendet där utomhuspedagogik växer sig större. Ingenting gör mig som förälder gladare än när mina barn kommer hem efter en dag i skolan, och berättar på ett naturligt och inlevelserikt sätt om allt som dem lärt sig i skolan men hjälp av naturen. Jag upplever att information landar bättre hos barnen om den kopplas med en upplevelse där alla sinnen får ta del.

Jag har också via tidigare yrke tillbringat tid i naturen med människor som lider av både NPF-diagnoser men också psykisk ohälsa. Så det är inte bara skolan som är öppen för utomhuspedagogik, man använder sig även av naturen inom psykiatrin. Och vad är det då som sker när vi är ute i naturen förutom att det "känns bra", vi får frisk luft och en daglig dos av Vitamin D? Och är det en legitim terapiform? Vad är det vi kallar för vildmarksterapi egentligen? Jag har nedan samlat ihop ett par få punkter som jag anser bör lyftas lite extra.


  • Hantera känslor: Vildmarksterapi är en form av terapi som via upplevelser och intryck kan hjälpa dig att uppmärksamma och hantera känslor och tankar man kan ske inte varit medveten om att man burit på. Det kan hjälpa till i processen att skapa en bättre kontroll över sina känslor och förstå dig själv bättre.

  • Stärka relationer: Vildmarksterapi är en terapiform som ofta innebär gruppaktiviteter och kräver samarbete och kommunikation vilket kan skapa en starkare tillit och relation. Detta kan i förlängningen skapa bättre relationer utanför terapin och appliceras på familjerelationer, vänskapsband och till kollegor.

  • Skapa ansvarstagande: I denna terapiform får man lära sig överlevnadstekniker i kombination med användande av utrustning såsom kniv och yxa. Detta leder ofta till en känsla av att ta ansvar inte bara för sig själv utan också för andra.

  • Utveckla självförtroende: Att delta på vildmarkterapi är krävande! Det kommer att tvinga dig ur din komfortzon och det involverar att komma över fysiska utmaningar, men också negativa tankar och beteendemönster. Genom att uppleva känslan av mästring så bygger vi en starkare tro till och själva och vad vi är kapabla till.

  • Reducera negativitet: Oavsett om det är i pressade situationer eller i skogens lugna vrå, så kan man alltid finna en väg, ett motiv eller en vilja att släppa taget om det negativa tankemönster som inte är till vår vinning. Med tid för reflektion och en vägledande terapeut så rätas frågetecken ut och mycket av de negativa tankar som finns kan man släppa taget om.

  • Utveckla coping-skills: Vildmarketerapi kan utrusta dig med copingstrategier du kan tillgodogöra dig ute i det civila livet och vara till hjälp i exempelvis skola, på arbetslivet eller i relationer.

  • Uppmana till personlig: Denna typ av terapiform strävar efter personlig utveckling. Detta kommer leda till en djupare självinsikt och kan också hjälpa dig utveckla dina ledarskapsegenskaper och arbetsmoral.

  • Förbättra hälsa och fysisk form: Genom att vara fysisk aktiv och ha begränsad åtkomst till elektronik är ett steg i rätt riktning för att förbättra din inre hälsa men också din fysiska form.Fördelarna med vildmarksterapi är många, och det är en terapiform som ständigt växer. Vi som jobbar med Urban Viking har valt att tillämpa "lär av den bästa"-mentalitet, i en förhoppning om att vi ska kunna bli så bra som möjligt på det vi gör och kunna erbjuda våra kunder och kunder det absolut bästa. Jag valde därför att vända mig till den bästa i mitt tycke när det kommer till Vildmarksterapiutbildning. Espen som är verksam i Norge driver Wildscape, och jag kan inte nog understryka hur imponerad jag är både av utbildningens upplägg men också Espens engagemang. Jag kan varmt rekommendera alla som är intresserade av att utveckla sig själva eller jobba inom denna terapiform, att vända sig till Wildscape. Wildscape erbjuder i första hand terapi för barn-och ungdomar, och har hjälpt otaliga elever tillbaka till skolan, något som är ett växande problem i dagens samhälle, där skolelever har allt svårare att hantera den press som skolgången skapar. Espen och hans team har många års erfarenhet med att hjälpa barn och ungdomar och jag kan inte nog understryka hur viktigt deras arbete är och jag hoppas att många fler blir inspirerade att utbilda sig inom detta område så vi tillsammans kan hjälpa både vuxna och barn.


Den typen av vildmarksterapi vi på Urban Viking är med samma grundfilosofi och samma önskan om att hjälpa människor. Vi har valt att inrikta oss mer mot en målgrupp som är lite äldre, men alla är välkomna oavsett ålder. Våra program anpassas hela tiden utifrån kundens behov. Vi har utöver den erfarenhet vi har mellan oss både från det militära, psykiatrin och det breda fält av personlig utveckling vi gjort och lärt av världens bästa, också valt att hela tiden sträva mot att skapa en större och bredare bas av kunskap att stå på. Vi utgör därför ett team av experter inom psykiatri, psykologi och terapi. Vi har också valt att inkludera en KSS i vår vildmarksterapi, som säkerställer att vi som terapeuter arbetar korrekt och utifrån de lagar och utföranden vi har tillhanda inom detta område. En KSS är en kvalitetssäkringssamordnare som har en vägledande funktion i verksamheten och är med och driver utvecklingen inom företaget gällande arbetssätt och metoder. Huvudansvaret är att kvalitetssäkra dokumentation och att pedagogiskt stötta oss terapeuter i vårt arbete och uppdrag.


Vår KSS-ansvarig är också i allra hösta grad till för våra kursdeltagare och klienter för att;

• Utveckla och upprätthålla olika kvalitetssäkringssystem som sätter deltagarens behov och rättigheter i fokus.

• Driva utvecklings- och förändringsarbete utifrån deltagarens behov.

• Ha en vägledande och coachande funktion i företaget.

• Fungera som resurs, pedagog och stödfunktion för terapeuterna gällande planering, arbetssätt, metod samt genomförande.

• Vara ett stöd till terapeuterna vid upprättande och uppföljning av dokumentation. En stor del av dokumenten består av utredningar och kartläggning.

• Säkerställa att rutiner för avvikelsehantering efterföljs i samråd med ansvarig terapeut.


Vi är otroligt tacksamma över dem som väljer att stötta oss i vårt arbete med att hjälpa andra och som delar vår vision att ingen ska behöva må dåligt utan att få hjälp.


Urban Viking erbjuder i dagsläget en rad olika program under Vildmarksterapi, kika gärna in och se om någon skulle tänkas passa dig själv eller kanske någon du känner! Vildmarksterapi handlar inte enbart om psykisk ohälsa, utan kan också vara ett sätt att reda ut sina känslor, tankar eller lägga upp en plan för att nå sina mål. Allt i en naturlig sättning i skogens stillhet och trygghet.


För dig som är nyfiken kring det mer vetenskapliga som rör vildmarksterapi så har jag lagt in ett par olika länkar nedan. Men jag kan garantera att Vildmarksterapi är för alla, och det har en enorm effekt på gemene man. Forskningen är på rask framfart och det är minst sagt intressant läsning!Här är en länk till en väldigt fin sammanställning av länkar! https://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com/vetenskap-och-forskning/


5 visningar0 kommentarer